Börsenstrasse 14  -  60313 Frankfurt am Main  -  Telefon: 0049/69/28 17 22  -  Telefax: 0049/69/29 57 28
Mail: rechtsanwalt.eperjesi@freenet.de -  USt-IdNr.: DE178289638
www.rechtsanwalt-de-sk-cz.de   www.advokatnemecko.de     www.advokatvnemecku.de

Vážené dámy a vážení páni,
vitajte na mojej stránke.

Rád by som Vás oboznámil s mojou činnosťou:

Som nemecký advokát s vlastnou kanceláriou Frankfurte nad Mohanom -City.

Narodil som sa v bývalom Československu v Bratislave a ako 17-ročný som prišiel v roku 1966 do Nemecka, kde som vyštudoval právo. Ovládam slovenský a český jazyk. Výhoda: už roky to uľahčuje pre mojich klientov komunikáciu. Sú to prevažne slovenské a české firmy a fyzické osoby. Zastupujem ich záujmy v Nemecku, vymáham ich pohľadávky, alebo ich chránim pred nárokmi iných.

Ako advokát pôsobím v hospodárskej a obchodnej oblasti:
  • poradenská činnost'
  • zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach a sporoch ako aj v súdnych konaniach na takmer všetkých súdoch v celom Nemecku,
  • vybavovanie rozličných záležitostí, okrem toho prekladanie dokumentov zo slovenského do nemeckého jazyka a naopak. Výsledok: overený preklad dokumentov. Mám úradnú pečiatku.   

NAPREDOVAŤ S ADVOKÁTSKOU POMOCOU
A DOSIAHNUŤ CIEĽ


Advokátska kancelária Juraj Eperjesi


Ponúkam nasledovné služby, ktoré sú ovplyvnené medzinárodným zameraním. Kooperácia s dalšími advokátskymi kanceláriami a notárom umožní kompletné zaopatrenie mandantov v Nemecku, ale aj v Českej a Slovenskej republike.

I.
S predstaviteľmi slovenských a českých firiem, ktoré zastupujem v Nemecku rozprávam po slovensky a česky, čo uľahčuje a zefektívňuje prácu a upevňuje dôveru. Poznám obidva právne systémy. Vyštudoval som v Nemecku a založil vlastnú kanceláriu s medzinárodnou orientáciou. Okrem toho som urobil v Nemecku prekladateľské a tlmočnícke skúšky a som zaregistrovaný na Krajinskom súde vo Frankfurte nad Mohanom ako štátne uznaný a prísažný prekladateľtlmočník slovenského jazyka pre súdy a notárov.

Preto ma angažujú aj ministerstvá v Bonne a Berlíne pri rokovaniach so slovenskými a českými vládnymi delegáciami a poverujú ma s prekladom zmlúv a dohôd.

Moja advokátska činnosť má za účel riešiť problémy v oblastiach:

Uzavrel som medzinárodné kooperačné dohody so slovenskými a českými  advokátskymi kanceláriami. Dlhoročná spolupráca s nimi je úspešná. Hovorím plynne po anglicky a aj po rusky.


Zodpovedajúc hospodárskym požiadavkam sa moja kancelária nachádza v City Frankfurtu v bezprostrednej blízkosti burzy a hospodárskej komory. Frankfurt nad Mohanom je svojím medzinárodným letiskom a centrálnou polohou stredobod obchodu, ktorého význam stúpa.II.
V spolupráci s notárom sa môžu vypracovať a realizovať zmluvy v oblasti hospodárskeho práva a práva spoločností. Pri kúpno predajných zmluvách je významná spolupráca s bankami v otázkach financovania obchodov.

 

Zakladanie spoločností vo forme GmbH (s r.o.), komanditných a iných -aj medzinárodných- obchodných spoločností siaha od vypracovania zmlúv až po zabezpečenie záležitostí pred súdmi.


Informácia
o tlmočníckom a prekladateľskom úrade
pre nemecký, slovenský a český jazyk

 

Môj prekladateľský úrad už existuje vyše 20 rokov. Som tzv. native speaker. Zložil som skúšky v Spolkovej republike Nemecko a som štátne uznaný a prísažný tlmočník a prekladateľ slovenského jazyka. Môžem teda vyhotovovať overené preklady dokumentov uznané nemeckými úradmi  –mám úradnú pečiatku. Nakoľko som zároveň advokát, som špecializovaný na právne záležitosti.  Táto spojitosť mi umožňuje rýchle a spoľahlivé riešenie úloh. Preto dostávam zákazky nielen od privátnych osôb, ale aj od súdov, prokuratúr a iných inštitúcií.

 

Rád tlmočím simultánne; často ma týmto poveria pri rokovaniach o medzinárodných dohodách, lebo môžem uplatniť svoje právnické znalosti. Moja činnosť je tiež ovplyvnená tým, že sa  zúčastňujem zahraničných termínov v Slovenskej a Českej Republike. Ako advokát zastupujem tamojšie firmy v Nemecku a nemecké firmy tam –tak som stále v cviku a aktualizujem moje znalosti insidera o hospodárskych, kultúrnych a politických súvislostiach.

 

Vďaka mojej nezávislej činnosti v rámci povolania som si schopný zariadiť svoj pracovný čas tak, že stojím vždy k dispozícii  -aj na weekende- a môžem sa zúčastniť krátkodobých, evtl. aj zahraničných termínov.

 

Potešil by som sa kooperácii s Vami. V prípade, že by naša spolupráca ešte nebola aktuálna by bolo optimálne, keby ste zaregistrovali moje dáta do Vašej databázy, aby ste ma mohli v prípade potreby okamžite kontaktovať. Aj v naliehavých prípadoch som dosiahnuteľný pod číslom telefónu môjho úradu 0049/69/28 17 22, lebo je prepojený na môj mobil.

 

Juraj Eperjesi                                                                                                       

 

Kontakt / Impressum: Juraj Eperjesi, Rechtsanwalt, Börsenstrasse 14, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland, Telefón: +49-69-28 17 22
Telefax: +49-69-29 57 28

E-Mail: rechtsanwalt.eperjesi@freenet.de
Homepages: www.rechtsanwalt-de-sk-cz.de

www.advokatnemecko.de     www.advokatvnemecku.de

 

USt.-Id.-Nr.: DE 178289638, Advokátska kancelária patrí k Advokátskej komore Frankfurt nad Mohanom, www.rechtsanwaltskammer-ffm.de  

Platia nasledovné  predpisy o advokátskych poplatkoch a o povolaní advokátov; všetky sa nachádzajú na internetovej stránke Spolkovej advokátskej komory pod www.brak.de

Zákonný názov povolania: Rechtsanwalt, prepožičaný v Spolkovej republike Nemecko.

Juraj Eperjesi
Rechtsanwalt